Poradenstvo

Tlačiť

Narazili ste na vývojársky problém, s ktorým si neviete rady?

Pochybujete o správnosti postupu pri vývoji Vášho systému alebo voľby technológií?


Využívame skúsenosti získané vývojom softvéru a dokážeme Vám ušetriť nemalé množstvo času, ktorý by ste museli venovať hľadaniu optimálnych postupov a skúmaniu vhodnosti technológií k požiadavkám na riešenie. Konzultácie k softvérovému vývoju prebiehajú podľa požiadaviek zákazníka a cieľom je optimalizácia procesu vývoja.

 

K úspechu konzultácie prispieva dôsledná identifikácia problémov, ktoré zákazník vníma, resp. priamo požaduje riešiť. Preto je pre nás dôležité získať dostatok informácií o štandardných postupoch a firemnej kultúre zákazníka. Na základe takýchto informácií dokážeme realizovať naše konzultácie oveľa efektívnejšie a zákazníkom tak priniesť skutočné príležitosti na zlepšenie ich softvérového vývoja.

 

Ako doplnkovú službu ponúkame konzultácie v oblastiach, ktorým odborne rozumieme: