Outsourcing softvérového vývoja

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Prečo zamestnávať pracovníkov na plný úväzok ak nie sú vyťažení po celý rok?

Potrebujete doplniť Váš vývojový tím?


V súčasnosti má mnoho projektov spojených so softvérovým vývojom problém s nedostatkom pracovníkov na vývojárskych pozíciách. Následkom je posúvanie projektových termínov, improvizovanie riešení, preťaženie členov projektového tímu a následné zhoršenie atmosféry na pracovisku a častokrát je výsledkom nie veľmi spokojný zákazník.

Jednou z možností riešenia takejto situácie je prijať do stavu ďalších zamestnancov. Vzhľadom na situáciu, v akej sa projekt nachádza, musia to byť skúsení vývojári. Faktom je, že skúsených vývojárov je ťažké získať a ešte ťažšie zaplatiť. I keď toto všetko vyriešite, po skončení projektu môžu problémy pokračovať a to tým, že nebude dostatok príležitostí na využitie nových vývojárskych kapacít.

Inou možnosťou je prenesenie týchto starostí na externých dodávateľov. Outsourcing prináša riešenie nedostatku kvalifikovaných ľudí za vopred známu cenu s garanciou vysokej kvality. Umožňuje využiť poznatky skúsených profesionálov, ktorí už podobné problémy riešili a dokážu pokryť zverenú oblasť. Vám teda zostáva priestor venovať sa vlastnému podnikaniu.

Ponúkame prenájom našich pracovníkov so skúsenosťami v oblasti technológií Java na dobu určitú. Na Váš projekt po vzájomnej dohode pridelíme pracovníkov, ktorí však zostanú našimi zamestnancami. Prenájom vývojových tímov a personálu pre vývoj Vám umožní doplniť projektové kapacity tak, aby ste s prehľadom plnili projektové termíny a dodali zákazníkom to, čo požadujú.

 

Výhody outsourcingu:

  • umožňuje rýchlo reagovať na zmenu podmienok na trhu
  • umožňuje lepšie plánovanie zdrojov
  • po ukončení projektu nemusíte rušiť pracovné pozície
  • prevezmeme za Vás všetky administratívne náklady na pracovníkov
  • outsourcingom softvérového vývoja nezvyšujete počet svojich zamestnancov
  • pri prenajatí celého tímu získavate zohraný tím ľudí zvyknutých pracovať spolu

 

Spôsoby outsourcingu:

  • Priamo u zákazníka (nearshore) - naši pracovníci pravidelne dochádzajú na pracovisko zákazníka
  • Vzdialená spolupráca (offshore) - naši pracovníci sú v materskej firme a v prípade potreby sa cez internet pripájajú k systémom zákazníka

V oboch prípadoch sa naši pracovníci môžu zaradiť do existujúceho tímu zákazníka prípadne vytvoriť nový, samostatný tím.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte ešte dnes.